Virkordlista

v = varvmönster

fr = från

sm = smygmaska

lm = luftmaska

lmb = luftmaskbåge

fm = fastmaska

hst = halvstolpe

st = stolpe

dst = dubbelstolpe

tredst = tredubbelstolpe

tills = tillsammans, maskor där man sparar sista genomdraget tills fullt antal maskor virkats

** = upprepa det som står mellan stjärnorna

Annonser